Online toetsen en examineren

Zoeken

Quayn in zorginstellingen

Onze toetsproducten worden al veel toegepast in ziekenhuizen en andere zorginstellingen en -stichtingen. Dat is niet zo gek, want elke werknemer in de organisatie volgt met enige regelmaat een vorm van nascholing. Vaak hebben die te maken met 'regels en afspraken', basiskennis bij een bepaalde functie of is het gekoppeld aan een intern trainingstraject. In de meeste zorginstellingen wordt vooral schriftelijk een dergelijk traject getoetst of binnen een eigen online systeem met beperkte toetsmogelijkheden. Het afnemen van examens gebeurt vaak buiten de eigen organisatie. Via Quayn is het mogelijk dit proces te digitaliseren en meer 'in huis' te gaan regelen. Grote voordeel hierbij is dat de kandidaat direct een eindcijfer kan meekrijgen en dat een afdelingshoofd na afloop kan beschikken over uitgebreide analyses.

Wij begeleiden zorginstellingen bij het ombouwen van bestaande papieren toetsen (vaak gemaakt in Microsoft Word) naar digitaal te benaderen itembanken. Het gebruik maken van Quayn kan voor uw instelling een reeks voordelen hebben:

  • Het toetsen en examineren kan veel goedkoper plaatsvinden, doordat uit een itembank snel een nieuwe toets kan worden gearrangeerd en er na afloop geen nakijkwerk meer is.
  • U kunt het ontwikkelen van toetsen en examens uitbesteden aan externe examenbureaus, die daarbij toegang krijgen tot uw Quayn itembanken. Het afnemen kunt u daarna zelf verder regelen.
  • Het is relatief eenvoudig toetsen en examens op meerdere niveaus uit te filteren, zodat maatwerk mogelijk wordt.
  • Quayn kan via maatwerk naadloos gekoppeld worden aan uw interne website, waarbij de kandidaat niet nogmaals hoeft in te loggen (= SSO-koppeling).
  • Quayn kan toetsen en examens wegschrijven naar zogenaamde SCORM-packages, die af te nemen zijn binnen uw eigen lms of elo (mits voorzien van een SCORM-runtime mogelijkheid) en waarbij alle analyses alsnog vanuit Quayn benaderd kunnen worden. De kandidaat kan zo gewoon blijven werken vanuit de al bekende webomgeving of intranet.

Combinaties mogelijk met onze andere activiteiten

  • Wij zijn tevens gespecialiseerd in het gebruik van touch screens en DigiBorden en het gebruik maken van stemkastjes of een iPad of iPhone voor het stellen van vragen. Ideaal voor uw interne scholingsafdeling, om te combineren met de afdeling voorlichting, het inrichten van een calamiteitencentrum of het binnen uw instelling opzetten van trainingstrajecten, e.d.).

Wilt u ook uw wensen en vragen aan ons voorleggen, gebruik dan ons Reactieformulier of neem met ons contact op.