Online toetsen en examineren

Zoeken

Koppeling aan externe XML-metadata

In de Quayn Editor is het mogelijk gebruik te maken van voor gestructureerde metadatalijsten. Deze XML-lijsten kunt u in Excel aanmaken, via WTConverter (onderdeel van QuaynSupport en WinToets 5 SUITE) omzetten naar XML en die XML kunt u online plaatsen en de url ervan koppelen aan een itembank. Meer hierover in het Cursusboek Quayn [2016].

Speciaal voor scholen in het voortgezet onderwijs, heeft De Rode Planeet een reeks XML-metadatalijsten ontwikkeld bij ongeveer 1200 bekende lesmethodes. Hierin is de gehele hoofdstukkenstructuur opgenomen. Ook vindt u daar een sjabloon voor gebruik binnen Excel, voor als u een eigen lijst wilt gaan opzetten.

>> Naar overzicht XML-lijsten voortgezet onderwijs 

[ invoeren van de url naar de xml doet u onder 'Eigenschappen' van een geopende itembank ]