Online toetsen en examineren

Zoeken

Redenen om voor Quayn te kiezen

Ruim 1300 instellingen hebben al gekozen voor een doorlopende licentie op één van onze toetsproducten.
Daar hebben deze instellingen hun redenen voor:

 • [mogelijkheden] Quayn is een zeer uitgebreid toetssysteem, met > 25 itemtypes, koppeling aan alle bekende typen bronnen en uitgebreide toetsmogelijkheden. Door adaptief te toetsen en at random items per onderwerp aan te bieden, kan volledig individueel gewerkt worden binnen Quayn. Geen enkel ander toetspakket heeft zoveel mogelijkheden.
   
 • [doorontwikkeling] Quayn is een volledig Nederlands product, waar dagelijks een team van ontwikkelaars full time aan doorontwikkelt. U kunt uw wensen doorgeven en waar mogelijk worden die verwezenlijkt in een update. Ook maatwerk is mogelijk.
   
 • [delen] Uniek is de mogelijkheid itembanken te delen met collega's binnen de instelling en met andere instellingen. Hierdoor kunt u op meerdere locaties gezamenlijk werken aan de opbouw van itembanken en die vervolgens met elkaar delen, zonder een itembank uit handen te hoeven geven. Uitgeverijen kunnen itembanken op deze manier ook commercieel aanbieden binnen de Quayn Portal. Geen enkel ander toetssysteem kent deze mogelijkheden.
   
 • [koppelen] Systemen van derden kunnen wij koppelen op basis van maatwerk. Denk aan SSO-koppelingen, waarbij een cursist na één keer inloggen, in meerdere systemen aan het werk kan. Dergelijke koppelingen bouwen we al samen met diverse partners.
   
 • [kennis] Doordat wij al > 18 jaar toetssystemen ontwikkelen, hebben we uitgebreide kennis over alle vormen van formatieve en summatieve toetsing. Onze medewerkers hebben zelf gewerkt (of werken deels nog) in het po, vo, mbo, hbo en wo.
   
 • [platformonafhankelijk] Door de combinatie van onze pakketten WinToets en Quayn is elke vorm van toetsing op papier, in een lokaal netwerk, via schrapkaarten, binnen elo's en volledig online mogelijk. U zit niet vast aan online toetsen. Als het Internet uitvalt - of de stroomvoorziening - dan kan een toets toch doorgaan.
   
 • [content] Meer dan vijftien grote en kleine uitgeverijen leveren al hun toetsen aan in het WinToetsXML-formaat, wat aan de basis ligt van elke Quayn-itembank. Er zijn dus al miljoenen toetsvragen in omloop die direct bruikbaar zijn binnen Quayn. In Nederland is er geen ander systeem met zoveel direct te gebruiken toetsmateriaal.
   
 • [training] Wij hebben eigen gespecialiseerde trainers, die u kunnen begeleiden bij het opzetten van gemetadateerde itembanken, het opleiden van auteurs en docenten en het meedenken over integraal toetsbeleid.

 Heeft u interesse in Quayn? Geeft u dat dan door via ons [ reactieformulier ].of bekijk onze contactgegevens.