Online toetsen en examineren

Zoeken

Toetsmogelijkheden binnen Quayn

Het afnemen van toetsen gebeurt binnen Quayn via onze eigen Quayn WebPlayer (HTML5). Op de iPad gebeurt dit ook altijd via de HTML5-player1. Raadpleeg het Cursusboek Quayn om met alle mogelijkheden te leren werken.

Het volgende is mogelijk:

Algemeen

 • Schalen van de player [binnen de browser]
 • Ondersteuning van gecodeerde XML [beveiligd afnemen]
 • Tonen van broninformatie (naam van het bronbestand)
 • Kiezen van een skin voor de player (eigen skins zijn mogelijk)
 • MathML mogelijk voor toetsconstructeur én cursist
 • Itemtypes met spraak als invoer in voorbereiding.

Inloggen

 • Wel/niet inloggen via een toetswachtwoord
 • Gebruik mogelijk van de QuaynBrowser (onder Windows), onze eigen lockdownbrowser

Bij de start

 • Alle vragen tonen of at random selectie aanbieden
 • At random vragen geven per metadataveld
 • Extra wachtwoord vragen voor de start
 • Starten via Adaptief Type I & II

Tijdens de afname

 • Puntentotaal wel/niet tonen
 • Wel / niet tip en herkansing geven
 • Wel / niet commentaar geven
 • Wel / niet terugbladeren toestaan
 • Wel / niet items husselen
 • Wel / niet antwoorden husselen
 • Wel / niet te behalen punten tonen
 • Wel / niet positiebalk met voortgang tonen
 • Wel / niet tijdslimiet per vraag gebruiken
 • Wel / niet beeld en geluid en andere bronnen koppelen
 • Wel / niet tonen van eenvoudige of wetenschappelijke calculator
 • Wel / niet voorlezen via ReadSpeaker [aanvullend abonnement]
  >> Meer hierover

Uitslag

 • Meerdere typen uitslagen geven: cijfer, voldoende of onvoldoende, percentage goed of geen uitslag
 • Wel / niet overzicht geven van behaalde scores
 • Wel / niet correcte antwoorden na afloop tonen
 • Uitgesplitste RTTI- en/of OBK- of ERK analyses geven voor docent en cursist

Na afloop

 • Wel / niet uitslag afdrukken mogelijk maken (voor de cursist)
 • Wel / niet cursist toegang geven tot het afgenomen werk
 • Wel / niet overzicht gemaakte fouten laten afdrukken (voor de cursist)
   

[ Hier staat bladeren aan, is te zien wat je kunt behalen en wat je al behaald hebt en wordt in een
positiebalk getoond welke vragen al zijn afgerond. ]


#1 Uw Quayn account kan geconfigureerd worden om altijd gebruik te maken van de HTML5 player, ook bij afname in de browser.
De mogelijkheden van de HTML5 player zijn iets beperkter dan die van de WTFlash 4.1 player.

Zo is op dit moment het voorlezen via ReadSpeaker heirin nog niet mogelijk.

#2 De mogelijkheden binnen WTMaak zijn op dit moment nog groter dan binnen de Quayn Portal. Dit verschil wordt de komende jaren geheel weggewerkt.