Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Slider

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij de slidervraag maakt de cursist een keuze door het schuifje te verplaatsen op de balk. Er kan bij het maken van dit itemtype gekozen worden voor woorden of een numerieke range.

[ Een voorbeeld van een numeriek verdeling ]

[ Een voorbeeld van een slidervraag met woorden ]