Online toetsen en examineren

Zoeken

Quayn in het basisonderwijs

Online
Met de ontwikkeling van Quayn gaat de Rode Planeet mee in het online werken van scholen. Steeds meer onderwijsinstellingen laten de leerlingen lessen en toetsen op de computer maken. Door verschillend lesmateriaal klaar te zetten, kunt u als leerkracht tegemoet komen aan de verschillende niveau’s binnen een groep.

Tablet
Er is een groeiende behoefte aan applicaties voor de tablet. Juist Quayn is hierin uniek in zijn soort. Van de vele app’s die er zijn voor het onderwijs; zijn er geen app’s die het werk van de leerlingen ook registreren en nakijken. Dat kan met Quayn wel. De leerkracht krijgt meer zicht op het werken van de leerling met de tablet en ziet ook of de lesstof daadwerkelijk begrepen is.

Quayn geeft na afloop uitgebreide analyses. Daarin kun je als leerkracht zien hoe lang de leerlingen aan een vraag hebben gewerkt, wat ze hebben ingevuld en of het juist was. Daarnaast kunnen de resultaten vergeleken worden met andere leerlingen, andere groepen en andere vragen.

Voor de scholen die al werken met ons offline toetsproduct WinToets: alle hierin ontwikkelde toetsen zijn ook te gebruiken binnen de Quayn.

 

Diashow voorbeelditems PO

Klik op de pijltjes om de volgende of vorige dia te bekijken.