Online toetsen en examineren

Zoeken

Quayn binnen de overheid

Elke werknemer in een overheidsorganisatie volgt met enige regelmaat een vorm van nascholing. Vaak hebben die te maken met 'regel en wetgeving', het 'ecdl', een 'inburgeringstoets' of een taal- of rekentoets.  In de meeste overheidsinstellingen wordt vooral schriftelijk een dergelijk traject getoetst en dat gebeurt veel buiten de eigen organisatie. Via Quayn is het mogelijk dit proces te digitaliseren en meer 'in huis' te gaan regelen. Grote voordeel hierbij is dat de kandidaat direct een eindcijfer kan meekrijgen en dat  een afdelingshoofd na afloop kan beschikken over uitgebreide analyses.

Wij begeleiden overheidsinstellingen bij het ombouwen van bestaande papieren toetsen (vaak gemaakt in Microsoft Word) naar digitaal te benaderen itembanken. Het gebruik maken van Quayn kan voor uw instelling een reeks voordelen hebben:

  • Het toetsen en examineren kan veel goedkoper plaatsvinden, doordat uit een itembank snel een nieuwe toets kan worden gearrangeerd en er na afloop geen nakijkwerk meer is.
  • U kunt het ontwikkelen van toetsen en examens uitbesteden aan externe examenbureaus, die daarbij toegang krijgen tot uw Quayn itembanken. Het afnemen kunt u daarna zelf verder regelen.
  • Het is relatief eenvoudig toetsen en examens op meerdere niveaus uit te filteren, zodat maatwerk mogelijk wordt.
  • Quayn kan via maatwerk naadloos gekoppeld worden aan uw interne website, waarbij de kandidaat niet nogmaals hoeft in te loggen (= SSO-koppeling).
  • Quayn kan toetsen en examens wegschrijven naar zogenaamde SCORM-packages, die af te nemen zijn binnen uw eigen lms of elo (mits voorzien van een SCORM-runtime mogelijkheid) en waarbij alle analyses alsnog vanuit Quayn benaderd kunnen worden. De kandidaat kan zo gewoon blijven werken vanuit de al bekende webomgeving of intranet.

Combinaties mogelijk met onze andere activiteiten

  • Wij zijn tevens gespecialiseerd in het gebruik van touch screens en DigiBorden en het gebruik maken van stemkastjes of een iPad of iPhone voor het stellen van vragen. Ideaal om te combineren met de afdeling voorlichting, het inrichten van een calamiteitencentrum of het binnen uw instelling opzetten van onderwijsprojecten (millenniumdoelen, e.d.).

Wilt u ook uw wensen en vragen aan ons voorleggen, gebruik dan ons Reactieformulier of neem met ons contact op.