Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Ordening

De kandidaat dient hier opties op volgorde te slepen. Soms is dit van boven naar beneden en soms van links naar rechts. Ordenen kan op basis van woorden of zinnen of op basis van afbeeldingen.

[ Maximaal 6 antwoordopties moeten op de juiste volgorde gezet worden. ]