Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Open | Woord

Bij een open woordvraag dient de cursist een woord of een kleine zin in te voeren. De vraag kan automatisch worden nagekeken.
Dit vraagtype kent een aantal opties. Zo kan worden aangegeven of het onderscheid tussen kleine en hoofdletters relevant is, en kan ook met wildcards worden gewerkt.[ Open woord waar de cursist gebruik kan maken van vreemde tekens bij het invullen van een antwoord. ]