Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Open | Verbetervraag

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij dit vraagtype wordt er een tekst toegevoegd waarin fouten zitten. De cursist moet de tekst verbeteren. Daarbij kan de cursist ervoor kiezen om de te verbeteren tekst in te klappen of open te laten staan.

[ De cursist kan er zelf voor kiezen de orginele tekst wel of niet in beeld te houden. ]