Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Open | Open

Dit vraagtype moet na afloop worden nagekeken. De kandidaat kan hier onbeperkt tekst invoeren. Er is een apart venster voor het toevoegen van vreemde tekens.

[ Het open vraagtype stelt de cursist in de gelegenheid om zelf een antwoord te formuleren. ]