Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Open | Getal

Vergelijkbaar vraagtype als Open | Woord, maar nu zijn alleen getallen als antwoord mogelijk. Meerdere getallen kunnen worden goedgerekend. Ook is het mogelijk een range op te geven, waarbinnen het gegeven antwoord goedgekeurd kan worden. Bij de vraag kan het gebruik van een calculator worden toegestaan.[ De cursist kan alleen getallen invoeren en speciale tekens voor reeksen]