Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Open | Gatentekst

Bij dit vraagtype is het mogelijk één of meer gaten aan te maken, die bij de afname gevuld moeten worden met juiste antwoorden. Elk gat wordt apart nagekeken. Meerdere antwoorden per gat kunnen goedgerekend worden. Per gat kan puntenaftrek worden ingesteld.

Overigens kunnen gaten en comboboxen (zie Combobox vraagtype) gecombineerd worden.

[ Bij het invullen kan gebruik worden gemaakt van een dialoog met te kiezen speciale tekens. ]