Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Open | Dictee

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij dit vraagtype wordt er een geluidsbestand toegevoegd. De cursist beluistert het fragment en voert een antwoord in. Dit itemtype valt onder de open vragen en wordt niet automatisch nagekeken. Wel kan er een antwoordmodel ingevuld worden.

[ Er kunnen woorden en zinnen ingevuld worden. ]