Online toetsen en examineren

Zoeken

Online editor voor het maken van vragen

Quayn is prima geschikt voor het uploaden van toetsvragen en itembanken uit het programma WinToets . Het heeft echter ook een eigen editor aan boord, waarmee toetsvragen aan een itembank kunnen worden toegevoegd.

Op dit moment zijn daarin de volgende itemtypes aan te maken:

( Bij bijna alle itemtypes is een keuze te maken voor meerdere kleine bronnen of één grote bron. )

PRESENTEREN | voor tonen van uitleg en bronnen

 • Infoscherm | bron
 • Infoscherm | tekst
 • Infoscherm | tekst en bron

GESLOTEN | worden direct nagekeken
 

 • Meerkeuze | Meerkeuze
 • Meerkeuze | Meermeerkeuze 
 • Meerkeuze | Goed / fout 
 • Meerkeuze | Waar / Niet waar
 • Meerkeuze | Juist / Onjuist
 • Meerkeuze | Ja / Nee
 • Meerkeuze | Ja / Nee / Weet niet
 • Meerkeuze | Dubbel
 • Meerkeuze | Combobox
 • Woord | kleine bronnen
 • Woord | grote bron
 • Open | Woord
 • Open | Getal
 • Open | Gatentekst
 • Open | Rekenen
 • Open | Dictee
 • Open | Verbetervraag
 • Matching | Lijst
 • Matching | Vakken
 • Ordening
 • Hotspot | Meerkeuze
 • Hotspot | Meermeerkeuze
 • Hotspot | Woord en beeld (sleepvraag)
 • Hotspot | Beeld en beeld (sleepvraag)
 • Matrix | Meerkeuze
 • Matrix | Meermeerkeuze
 • Geluid | Meerkeuze
 • Geluid | Meermeerkeuze
 • Categoriseren
 • Flashcard
 • Slider
 • Woordkeuze

OPEN | na afloop na te kijken
 

 • Open | Open
 • Open | Essay

 

Schermvoorbeelden

[ voorbeeld van een meerkeuzevraag in wording ]

 

Extra mogelijkheden met de editor

De editor is geschikt voor het aanbrengen van bronnen, metadata en item-instellingen.
 

 • Bronnen zullen vaak afbeeldingen zijn, maar ook links, bewegend beeld en geluid zijn mogelijk.
 • Metadata kan voor 26 velden en via voorgestructureerde XML-lijsten aan elk item worden toegevoegd. Op basis van de metadata kan een deelproject worden uitgefilterd, kan adaptief worden getoetst, maar zijn ook analyses mogelijk op elk metadataveld.
 • Aan elk item kunnen tips en commentaar worden meegegeven. Tips en commentaar kunnen aan en uit worden gezet, bij het aanmaken van een arrangement.
 • Elk item kent meerdere verschijningsvormen, de lay-outs. In totaal zijn meer dan 400 lay-outs mogelijk.
 • Sommige items kennen nog specifieke instellingen. Zo kunnen woordvragen nagekeken worden met behulp van wildcards.

 

[ voorbeeld van metadata bij een item ]

[ voorbeeld van beschikbare lay-outs ]