Online toetsen en examineren

Zoeken

Analyses na afloop in Quayn

De belangrijkste reden om digitaal te gaan toetsen zou moeten zijn dat u na afloop inzicht krijgt in hoe de kandidaat de toets of het examen heeft gemaakt, maar ook wat de kwaliteit van de items is geweest en hoe groepen en onderwerpen zich tot elkaar verhouden. In de praktijk blijkt dat dit in veel instellingen nog een onontgonnen terrein is.

Wij bieden u hiervoor een kant-en-klare oplossing. Quayn maakt het elke docent en manager mogelijk, in één oogopslag alle benodigde informatie over de afgenomen toets of het examen online uit te lezen. Wij hebben als makers van WinToets al 18 jaar ervaring hiermee opgedaan en alles dat WinToets kan, ook in Quayn ingebouwd. Dus geen ingewikkelde handelingen, maar gewoon de juiste view kiezen en wat u daarvan wilt opslaan, wegschrijven als een afdrukbare of doorstuurbare Excel-sheet. Er is, voor een betere leesbaarheid, gekozen voor het veelal weergeven van deze informatie in tabellen, grafieken en diagrammen.

Enkele standaard mogelijkheden:

  • Overzicht afname | aantal, instellingen, gemiddeldes, hoogste, laagste, standaarddeviatie, e.d.
  • Scores per item | gemiddelde werktijd, percentage goed/fout, e.d.
  • Resultaat per item per cursist | alle vragen zijn per kandidaat terug te zien, e.d.

  • Nakijken open vragen | van alle vragen zijn alle scores aan te passen en open vragen zijn na te kijken.
  • Groepsresultaten | scores voor en na toepassing van cesuur, verdeling cijfers, e.d.
  • Groepsscores |  resultaten van groepen met elkaar vergeleken.
  • Kruistabellen | u kunt eigen te kiezen waarden tegen elkaar uitzetten.

  • Itemanalyse | terugkijken van de kwaliteit van de items via p- en Rit-waarden en de KR20-factor.
  • Rapportages | selecties van de analyses kunt u als Excel wegschrijven voor bespreking binnen een auteurs-, docenten-, team- of managementteam.