Online toetsen en examineren

Zoeken

Quayn in het onderwijs

In diverse segmenten van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen zijn we al jaren marktleider met onze toetsproducten. Quayn kent per type onderwijs specifieke mogelijkheden en instellingen. Zo wordt in het mbo en hoger onderwijs veel gewerkt met onze online mogelijkheden en schrapkaartoplossing, in het voortgezet onderwijs veel met onze papier- en netwerkoplossing en via elo's, terwijl in het primair onderwijs ons 'klokkijkvraagtype' weer interessant is.

Klik op een onderwijstype waar u meer bij wilt weten: