Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Matrix

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij een Matrixvraag worden meerdere vragen tegelijk gesteld. De cursist vinkt de juiste antwoorden aan.

[ Er kan een Meerkeuze of een Meermeerkeuze gemaakt worden. ]