Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Matching

Bij dit vraagtype krijgt de kandidaat opties in twee kolommen te zien. De opties in de tweede kolom moeten zodanig verticaal versleept worden, dat ze horizontaal matchen met het woord ernaast.

Itemtype | Matching | Vakken

[ De cursist sleept de vakken aan de rechterkant naar de juiste vakken aan de linkerkant (maximaal zes vakken) . ]

 
Itemtype | Matching | Lijst

 

[ De cursist verandert de volgorde van de lijst aan de rechterkant zodat deze overeenkomt met de lijst aan de linkerkant . ]