Online toetsen en examineren

Zoeken

Quayn in het hoger onderwijs

Binnen het hbo zijn wij vooral actief in onderwijsgerelateerde afdelingen, zoals lerarenopleidingen Pabo. Onze producten Quayn en WinToets worden ingezet om studenten te toetsen en te examineren, maar ook studenten te leren toetsen te ontwikkelen. Docenten ontwikkelen vooral zelf itembanken, die ze kunnen delen met collega's en met andere instellingen.

Lerarenopleidingen en Pabo's

Bijna alle Pabo's en 1e en 2e graads lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van ons programma WinToets. Steeds meer instellingen gaan nu over op Quayn. Quayn kan daarbij ingezet worden om studenten te toetsen, maar ook om studenten zelf toetsen te laten maken, voor interne opdrachten en voor hun stageschool. Elke thuis of op de instelling gemaakte toets of oefening, kan online worden toegepast op de stageschool. iPadscholen kunnen de toetsen ook afnemen op een iPad. Resultaten en voortgang zijn weer online in de cloud terug te zien. Quayn geeft uitgebreide voortgangsanalyses na afloop.

In het kader van ons feestjaar '20 jaar WinToets' hebben we het volgende in de aanbieding:

  • Elke Pabo of 1e of 2e graads lerarenopleiding die nu Quayn neemt voor minimaal 500 studenten, krijgt gratis een extra account, waarbinnen men studenten zelf kan laten werken.
  • De beide accounts zijn 100% van elkaar gescheiden

Quayn sluit aan bij actuele ontwikkelingen als het ...

  • Opzetten van kennisbasistoetsen
  • Opzetten van oefenmateriaal voor de taal-, reken - en wereldorientatietoets
  • Toetsen opzetten voor vakken die studenten niet in hun vooropleiding hebben gehad
  • Samenwerken van Pabo's bij de opzet van deze toetsen. Binnen Quayn kan samen gebouwd worden aan toetsen en toetsen kunnen ook worden opengesteld voor derden op andere locaties en instellingen.