Online toetsen en examineren

Zoeken

Koppeling Quayn aan Magister

UITGEBREIDE EN DIRECTE KOPPELING

Sinds 2015 hebben Schoolmaster en DRP gezamenlijk een koppeling beschikbaar tussen Magister en Quayn. Deze koppeling behelst zowel een automatische uitwisseling van gebruikers, een sso-koppeling (inloggen in Magister en direct naar Quayn kunnen) en een koppeling met de elo (toetsen inplannen en afnemen via Magister). Inmiddels gebruiken tientallen instellingen deze rechtstreekse koppeling. De huidige koppeling is er één met Magister 6.

Scholen die Quayn én Magister willen, dienen over een zogenaamde koppellicentie te beschikken. Daarvoor kan de instelling een contract afsluiten bij De Rode Planeet. Hier zijn geen (extra) kosten aan verbonden. Wij communiceren dit met Schoolmaster te Leeuwarden, de makers van Magister. Nog geen Quayn maar wel Magister? Dan kunt u Quayn bestellen via De Rode Planeet via dit [ formulier ]. Afname via de Secure QuaynBrowser van De Rode Planeet blijft mogelijk en werkt samen met deze speciale licentie.

>> Meer hierover in ons weblog.  [ Quayn ]
>> Naar website Magister [ SchoolMaster ]

[ In het docentdeel kan een Quayn-toets op maat worden gekoppeld ]

[ vanuit Magister kan een cursist de Quayn-toets 'Botten' opstarten ]