Online toetsen en examineren

Zoeken

Quayn in het middelbaar beroepsonderwijs

Binnen het mbo zijn wij vooral actief in sectoren en afdelingen waarvoor door uitgeverijen al itembanken worden ontwikkeld. Denk hierbij onder meer aan zorg, transport en logistiek, recreatie en toerisme en horeca. Quayn wordt ingezet om studenten te toetsen en te examineren. Docenten ontwikkelen ook zelf itembanken, die ze kunnen delen met collega's en met andere instellingen.

UItgeverijen die specifiek Quayn-toetsen ontwikkelen voor het mbo:

Enkele van onze klanten in het mbo: