Online toetsen en examineren

Zoeken

Import en export van en naar toetsformaten

Items, gemaakt binnen Quayn, kunnen toegepast worden in diverse andere programma's. Wij hebben offline ons pakket WinToets 5 SUITE beschikbaar, voor een reeks van andere imports en exports. Op deze pagina een kort overzicht van enkele mogelijkheden. WinToets 5 maakt deel uit van de Quayn SUITE.

Neem met ons contact op als u vragen hebt over imports: [ klik hier ]

OUTPUT QUAYN

 • WinToetsXML | in te lezen in WinToets 5 EXPERT en 4 SUITE [alle itemtypes] 
 • SCORM 1.2 | via WinToets | te gebruiken binnen elo's als Moodle
 • SCORM 2004 | te gebruiken binnen elo's als itslearning, BlackBoard, Fronter, Smartschool, Dokeos, Magister elo, SOMtoday en andere.
 • WTConverter | via WinToets | onderdeel van QuaynSupport, die onder meer kan exporteren naar WinToets, IMS QTI 2.1 en IMS QTI 2.1 NL.

INPUT QUAYN

 • WinToetsXML | afkomstig vanuit WinToets 5 EXPERT of SUITE.
 • WinToetsXML | afkomstig van WTConverter
  Onderdeel van QuaynSupport en WinToets 5, voor onder meer omzetting van Excel-bestanden naar Quayn.

[ elke WinToetsXML-package uit WinToets kunt u importeren in Quayn ]


INPUT WINTOETS 5 EXPERT en 5 SUITE

Wilt u meer weten over de relatie tussen Quayn en WinToets? [ klik dan hier ]

 • Microsoft Excel, bij voorkeur ontwikkeld op basis van één van onze XLS-sjablonen
 • Elke database met export naar ASCII
 • Elke tekstverwerker, te coderen conform richtlijnen WinToets
 • Vanuit idioomprogramma's als Teach2000, Wrts en Overhoor
 • Oudere software als MoSoft VRG en oTo XML, Hot Potatoes en meer
 • QuestionMark QML
 • IMS QTI 1.2 (bijvoorbeeld vanuit Fronter)
 • IMS QTI 2.1 (bijvoorbeeld vanuit itslearning)
 • Vanuit generatoren van WinToets: idioomgenerator, zinnengenerator, spellinggenerator, rekengenerator, beeld-en-woordgenerator.

OUTPUT WINTOETS 5 EXPERT en 4 SUITE

 • WinToetsXML, al dan niet in combinatie met SCORM 1.2 of 2004
 • Papier, direct te openen in elke tekstverwerker
  Dit is inclusief vragenblad, antwoordmodel en antwoordblad voor de cursist, en naar wens een toetsmatrijs.
 • Schrapkaarten voor gebruik bij pakketten als TeleForm of Remark Office.
 • SMART Response via SMART Notebook [XML]
 • TSTx | volledig gecodeerd en met bronnen ingepakt
 • Socrative | afnemen via smartphones.

WinToets 5 EXPERT en 5 SUITE kunnen vervolgens wegschrijven naar WinToets XML, inleesbaar in de Quayn Portal. In veel gevallen kan het handig zijn oude toetsen eerst voor te bewerken in WinToets of WTConverter en pas dan naar een itembank van de Quayn Portal te uploaden.


IMPORT VAN METADATA

 • Itemmetadata is voor 26 velden aan te maken in Microsoft Excel en om te zetten naar XML via ons WinToets-onderdeel WT Converter [onderdeel van QuaynSupport]. We hebben sjablonen en handleiding beschikbaar via [ klik hier ]. De eigen XML-lijst met metadata is te koppelen aan de editor van Quayn. Voor veel gebruikte lesmethodes in het onderwijs hebben wij al een XML met hoofdstukkenstructuur van deze boeken beschikbaar.
 • Projectmetadata [= open standaard IEEE LOM] is direct toe te passen via onze eigen online XML-metadatalijsten voor vakgebied en niveau.
 • Alle item- en projectmetadata uit WinToets gaat automatisch mee naar Quayn

[ voorbeeld van een SCORM-toets, die wordt afgespeeld in de elo itslearning ]

[ hier wordt een wiskundetoets afgespeeld in het elo-deel van het administratiepakket Magister ]