Online toetsen en examineren

Zoeken

Itembanken, de basis van de Quayn Portal

De basis van elke toets of examen is de itembank. Dit is een verzameling items (= vragen), waaraan u kenmerken (= metadata) hebt meegegeven.

Items

 • Er zijn hoofdgroepen van items, zoals meerkeuze en open en elk hoofdtype kent weer een reeks van subtypes.
 • Elk itemtype kan in meerdere lay-outs worden getoond, zoals met een grote bron links of met de bron onder de vraag.
 • Aan elk item kunnen zes externe bronnen worden gekoppeld. Afbeeldingen kunnen ook worden opgenomen in de tekstvakken van de vraag, de antwoorden en de commentaren en tips.
 • Elke vraag kan voorzien worden van tips en commentaar, zowel bij het juiste als bij het foute antwoord.
 • Vreemde tekens kunnen direct vanuit de editor worden ingevoerd.
 • Na elke vraaginvoer is het mogelijk eenzelfde type vraag of een vraag met een ander type te maken.

Itembanken

 • Het aantal aan te maken itembanken is onbeperkt en elke itembank mag net zoveel items bevatten als u wenst.
 • Itembanken zijn georganiseerd in mappen zodat u een eigen indeling kunt maken naar onderwerp, leerjaar, docent of welke indeling u ook maar wenst.
 • U kunt zoeken naar itembanken en zoeken binnen itembanken.
 • Via de optie 'Selecteren en arrangeren' zijn items uit te filteren en klaar te zetten als een Project. Een project kan worden ingepland voor afname via de Quayn Portal, via Quayn Mobile en geëxporteerd worden naar WT XML en SCORM 1.2 en 2004.

Zelf een MetadataXML-file aanmaken

Beschikbare commerciële itembanken

 • Quayn-itembanken.
  Gratis hebben we voorbeeldtoetsen in het pakket 'BRONS. Verschenen: 2016.
  Er zijn ook te betalen itembanken voor onder meer biologie en het pakket 'ZILVER".
  >> Meer over deze itembanken
 • Itembanken OnlineToetsportaal [NL].
  Beschikbaar bij alle bekende vo-lesmethodes en vo-onderwerpen. Verschenen: zomer 2015.
  >> Naar website OTP
 • Itembanken Uitgeverij Pelckmans [B]
  Beschikbaar bij diverse methodes voor secundair onderwijs. Verschenen: vanaf zomer 2012.
  >> Naar website Pelckmans
 • Itembanken Uitgeverij Edu'Actief [NL]
  Beschikbaar bij diverse vmbo- en mbo-methodes. Verschenen: najaar 2013.
  >> Naar website Edu'Actief
 • Andere uitgeverijen met Quayn-toetsen: Malmberg, ThiemeMeulenhoff, de Uitgeversgroep, IVIO en meer.

[ in itembanken kunt u zoeken op meerdere metadatavelden tegelijk ]