Online toetsen en examineren

Zoeken

Itembanken delen met andere gebruikers

Voor docenten en communities
De Quayn Portal biedt gebruikers standaard de mogelijkheid eigen itembanken te delen met collega's en/of met andere instellingen. U kunt daarbij zelf bepalen of anderen uw items in de itembank ook mogen wijzigen of dat ze die alleen mogen lezen en gebruiken. Dit geeft u de mogelijkheid samen met collega's online te bouwen aan een gezamenlijke itembank.

Indeling in drie catogorieën
U kunt op drie niveaus binnen mappen aan het werk gaan: in eigen mappen, in mappen die door collega's met u zijn gedeeld en binnen mappen, die door externe organisaties met u zijn gedeeld.

Voor uitgeverijen en communities
Het is mogelijk een itembank als uitgeverij te distribueren via Quayn, waarbij alleen betalende klanten er gebruik van kunnen maken en waarbij men items niet kan wijzigen. Het is ook mogelijk hierbij aan te sluiten als distributie-kanalen als Entree en EduRoute. Neem met ons contact op als u hier ideeën en wensen bij heeft.

[ kies uw collega's met wie u wilt delen en per direct kunnen ze uw itembank zien en gebruiken ]

[ gaat u delen met andere organisaties, dan mogen die gebruikers standaard niets meer wijzigen ]