Quayn voor huiswerkinstituten

Onze toetsproducten worden veel ingezet door huiswerkinstituten. Leerlingen gaan hiervoor naar een gebouw, waar men persoonlijke begeleiding krijgt bij het maken van huiswerk. Het geleerde kan daar digitaal met Quayn worden getoetst, zodat de cursist een goed beeld krijgt van zijn sterke en zwakke punten. Bijkomend voordeel is dat de ene cursist mondeling kan worden geholpen, terwijl een andere cursist op hetzelfde moment digitaal een toets maakt.
Na afloop van een toets kunnen de onderwerpen waarop minder goed wordt gescoord, nog eens worden langsgelopen.

Huiswerkinstituten maken veelal gebruik van standaard itembanken, die door een reeks van uitgeverijen bij hun methodes, in onze software, worden ontwikkeld. Al deze toetsen zijn direct bruikbaar binnen Quayn.


U wilt u een overzicht van door uitgevers aanboden toetsen?[ klik dan hier ]
Wilt u ook uw wensen en vragen aan ons voorleggen, gebruik dan ons Reactieformulier of neem met ons contact op.

[ zet de ene leerling aan het werk met Quayn, terwijl u met een andere kijkt naar het resultaat van het gemaakte ]

[ na afloop van een toets kunt u zowel zien wat goed als fout was, als ook hoe er gescoord wordt per deelonderdeel. Op basis hiervan kunnen aanvullende opdrachten worden gegeven ]

[ samen met de kandidaat kunt u vraag voor vraag terugkijken wat er goed en minder goed is gegaan ]