Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Geluid

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij het vraagtype geluid is het mogelijk om geluidsfragmenten toe te voegen in de antwoorden. Het gaat hierbij om MP3-bestanden.

[ Geluidsvragen zijn geschikt voor de talen maar ook zeker voor andere vakgebieden als muziek. ]