Online toetsen en examineren

Zoeken

Wie zijn de gebruikers van Quayn?

Wij bouwen al meer dan 20 jaar aan digitale toetssystemen. Onze klanten zitten in zeer uiteenlopende typen van bedrijven en instellingen. Vanuit dit onderdeel kunt u zien welke rol Quayn zou kunnen gaan spelen in uw instelling.

Klik op een doelgroep als u wilt weten hoe Quayn daarbinnen gebruikt wordt:

ONDERWIJS

ZAKELIJK