Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Flashcard

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij dit vraagtype zijn geen antwoorden in te vullen. Het is een oefening die gebruikt kan worden om woorden of begrippen te leren.


[ De twee schermen zijn kort na elkaar in beeld. ]