Online toetsen en examineren

Zoeken

Delen planning

Als er een project gemaakt is, kan deze gedeeld worden binnen een elo of op een website.
Dit gebeurt bij de planningen. Als docent kunt u daar de instellingen doen en ze daar naar behoeven aanpassen.

Per planning kunt u een link krijgen die direct naar te toets zal verwijzen. De cursist hoeft dan alleen nog in te loggen en zal kunnen starten met de toets.

[ Delen van een planning ]