Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Meerkeuze | Combobox

Een combobox vraag is een vraag waarbij één of meerdere keuzelijsten in een tekst worden opgenomen. De cursist moet bij elke keuzelijst één van de keuzeopties kiezen. Feitelijk bestaat een combobox vraag dus uit meerdere vragen.
De cursist krijgt pas de volle score als alle vragen goed beantwoord zijn.

Overigens kunnen gaten en comboboxen (zie Gatentekst vraagtype) gecombineerd worden.

[ Er kunnen meerdere comboboxen per vraag worden opgenomen. ]