Online toetsen en examineren

Zoeken

Itemtype: Categoriseren

** itemtype dat beschikbaar is vanaf licentie Plus

Bij dit vraagtype moeten woorden of afbeeldingen gecategoriseerd worden. Ze moeten versleept worden naar het juiste vak. Welke vakken dat zijn, kan door de docent zelf uitgekozen worden. Dit kunnen naamvallen zijn maar ook zintuigen of andere categorieën.[ Categoriseren met afbeeldingen ] 

[ Categoriseren met woorden ]