Online toetsen en examineren

Zoeken

Onderdeel Quayn Beheer

Er is een aparte inlog voor beheerders die een reeks van zaken online kunnen regelen: accountbeheer, groepenbeheer, beheer van rollen en rechten, beheer van metadata, beheer van itembanken, archiveren van projecten en meer. Naast het importeren van cursistgegevens zijn ook SSO-koppelingen(*)  mogelijk met systemen van derden. Werk hiervoor voeren we uit als maatwerk.

Enkele schermen die een indruk geven van de mogelijkheden:


[ ingang voor beheerders met alle uit te voeren opties ]


[ beheer van accounts ]


[ toekennen van rollen aan een account ]


(*) SSO staat voor 'single sign on' en zorgt ervoor dat als een cursist in systeem A is ingelogd, hij/zij bij het doorgaan naar systeem B, daarvoor niet nogmaals hoeft in te loggen.