Online toetsen en examineren

Zoeken

Algemene informatie bij Quayn

Met Quayn kunt u eigen itembanken met toetsvragen beheren, selecties arrangeren tot een af te nemen toets of examen, deze laten afnemen door kandidaten en na afloop alle analyses erbij bekijken. Quayn is zo uitgebreid dat u het beste eerst rustig de tijd kunt nemen om in deze website door alle mogelijkheden te bladeren.

Hieronder een greep uit de honderden mogelijkheden:

[a] Cloud/SaaS
Quayn is een zogenaamde Cloud--oplossing en werkt 100% online. Saas staat voor 'software as a service', een aanduiding voor software waarop u enkel een licentie hoeft af sluiten waarvoor niets geïnstalleerd hoeft te worden. Dit betekent dat u slechts een internetverbinding en een recente browser nodig hebt om ermee te kunnen werken. De beheerder kan online collega's en studenten toevoegen, die daarna toegang krijgen tot een te bepalen deel van het online systeem. Quayn werkt onder de Cloud oplossing van Microsoft, Azure. Er is enkel een browser nodig voor de bediening. Voor het afspelen van toetsen wordt gebruik gemaakt van onze HTML5-player.

[b] Rollen en rechten
In Quayn kunt u beheerders, toetsconstructeurs, docenten en studenten allen met hun eigen rollen en rechten toegang verlenen. Uitgeverijen kunnen groepen auteurs itembanken laten ontwikkelen, bedrijven kunnen eigen itembanken door één persoon laten ontwikkelen en een school kan leerlingen toetsen aanbieden, waarbij alleen het afnamedeel toegankelijk is.
>> Meer over het beheer

[c] Gemetadateerde itembanken
Quayn heeft uitgebreide metadateringsmogelijkheden per item. In totaal kunnen 26 verschillende trefwoorden worden gekoppeld. Deze metadata kan via eigen te ontwikkelen XML-lijsten worden gekozen of handmatig worden toegevoegd. Op basis van alle metadata kunnen deelprojecten worden gearrangeerd. Deze projecten kunnen worden ingepland voor de kandidaat. Wij begeleiden instellingen bij het opzetten van een goede metadatering.
>> Meer over itembanken | >> Meer over de online editor

[d] Formatieve en summatieve toetsing
Vanuit Quayn kunt u oefentoetsen aanbieden (= formatief) met tips en commentaar, en na afloop een studieadvies geven. Het is ook mogelijk eindtoetsen en examens aan te bieden (= summatief). Hierbij maakt de kandidaat alle vragen en is het mogelijk in te stellen dat ze geen enkele indicatie krijgen over wat ze goed doen en wat ze niet goed doen. Tevens kunt u bepalen of de kandidaat direct na afloop zijn cijfer en/of de correcte antwoorden te zien krijgt.

[e] Didactische mogelijkheden
Met Quayn kunt u at random toetsen laten afnemen, op vooraf bepaalde metadata, maar u kunt ook volledig adaptief toetsen afnemen. Hierbij past Quayn tijdens de afname het niveau van de vragen aan aan het niveau van de cursist. U kunt toetsen laten voorlezen via ReadSpeaker. Hiervoor is een aanvullend abonnement benodigd.
>> Meer over ReadSpeaker

[f] Beveiliging
Toetsen worden via een beveiligde https-verbinding verzonden. Toetsen zijn intern gecodeerd en niet van buitenaf in te zien. Wilt u meer beveiliging, bijvoorbeeld door middel van tokens, dan kunnen we ook die oplossingen bieden. Voor het laatste is dan een aanvullende licentie benodigd.
Tevens kan naar wens gewerkt worden met een secure (lockdown) browser. Deze QuaynBrowser maakt het onmogelijk om tijdens de afname van een toets naar andere websites te surfen om antwoorden op te zoeken. Uiteraard kunt u ook werken met beperkingen in de beschikbare tijd voor een toets, en voor elk item in die toets.
>> Meer over de beveiliging

[g] Licenties
Licenties worden afgesloten op basis van een jaarvergoeding per gebruiker. Het gebruik ervan (dataverkeer) is daarna vrij, maar wel op basis van 'redelijkheid'. Per gebruiker reserveren we een vaste ruimte voor opslag van toetsen en analyses. Bij gebruik van veel video en geluid raden we het gebruik van een externe multimedia-server aan.
>. Meer over licenties

[h] Contact zoeken
Wilt u eens komen kennismaken, een presentatie te Zuidhorn of Ede krijgen, via Skype of TeamViewer een demo zien of een testlicentie ontvangen? Neem dan met ons contact op via ons reactieformulier of kijk op onze contactpagina naar onze gegevens.


Al meer dan 1300 instellingen werken met één van onze toetsproducten QuizPlanet, WinToets en Quayn.
Steeds meer van die instellingen willen volledig online aan het werk. 

Misschien is Quayn ook voor u hierbij de beste oplossing?